×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu MARBELLA

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1055 razy.
 

Projekt domu jednorodzinnego

MARBELLA


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 2100.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 106.56 m²
  • pow. użytkowa: 82.00 m²
  • kubatura: 518.83 m³
  • wysokość: 6.21 m
  • min. wym. działki: 18.2 x 19.0 m
  • kąt nachylenia dachu: 30°
Projekt  MARBELLA
projekt MARBELLA
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20872♥

"Marbella"?To niewielki domek jednorodzinny, niepodpiwniczony, ale posiadaj?cy mo?liwo?? adaptacji kot?owni na w?giel. Elewacja frontowa odznacza si? zapraszaj?cym do wewn?trz ganeczkiem, ty? domu natomiast zachwyca niewielkim ryzalitem, zako?czonym uroczym tarasem. Elewacje boczne oraz ryzalit mo?na wyko?czy? uroczymi ?ukami z wygi?tego drewna umieszczonymi pomi?dzy zako?czeniem dachu a ?cianami domu. Prosta bry?a budowli, k?t nachylenia dachu 30?, gwarantuj? niezwyk?? funkcjonalno?? domu. Gdy ju? przejdziemy przez uroczy ganeczek, znajdziemy si? wewn?trz domu. Tutaj ? bezpo?rednio z wiatro?apu, b?d?cego pierwszym pomieszczeniem, z jakim si? zetkniemy, mo?emy przej?? do kot?owni, obok kt?rej znajduje si? wc. Z wiatro?apu mo?na przej?? tak?e do hallu, ??cz?cego pozosta?e pomieszczenia domu. Do ?ciany po?udniowo-zachodniej przylega tutaj obszerna ?azienka, gdzie mo?na umie?ci? obszern? wann?, a tak?e kabin? prysznicow?. Obok ?azienki przewidziano miejsce na kuchni? z aneksem jadalnym. Po przeciwleg?ej stronie domu umieszczono sypialni? oraz pok?j, w kt?rym w zale?no?ci od potrzeb mo?na stworzy? sobie wygodny gabinet lub urz?dzi? pok?j dla dziecka. Sercem ca?ego domu b?dzie zapewne, przylegaj?cy do ?ciany p??nocnej, obszerny pok?j dzienny, z kt?rego mo?na wyj?? na taras. Pomieszczenia zosta?y tak roz?o?one, by ?adne nie by?o pomieszczeniem przechodnim. Ten domek jest wygodnym rozwi?zaniem dla ma??e?stwa z jednym dzieckiem lub dla os?b pragn?cych w?asnego domu, przy zminimalizowanych kosztach budowy i eksploatacji. Projekt Marbella to nie tylko przemy?lane i ekonomiczne rozwi?zanie, ale tak?e urok i szyk. Dom nie ma du?ej powierzchni, ale dzi?ki temu b?dzie niedrogi w utrzymaniu.?Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna?:??- powierzchnia zabudowy budynku -106,56m2?- powierzchnia tarasu, schod?w zew. nie wchodz?ca do pow. zabudowy -17,03m2- powierzchnia u?ytkowa- 82,00m2?- powierzchnia ca?kowita ?-?123,59m2?- kubatura ?- 518,83m3?- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm + 10 cm styropian?- ?ciany wewn?trzne (no?ne) gr. 25 cm i dzia?owe gr. 12 cm- wszystkie ?ciany wykonane z? pustak?w ceramicznych "POROTHERM"- sufit podwieszany zp?yt GK na ruszcie stalowym przymocowanym do konstrukcji za pomoc? wieszak?w- konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowo-j?tkowym?- pokrycie dach?wka ceramiczna?- projekt posiada kominek- instalacja grzewcza: kocio? gazowy w kot?owni????Realizacja domu Marbella w odbiciu lustrzanym po wprowadzeniu paru zmian takich jak podpiwniczenie ca?ego budynku i po zmianie sposobu u?ytkowania niekt?rych pomieszcze?. Zobacz zdj?cia

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 4.1 m2
2. Hall 10.1 m2
3. Pok?j 13.2 m2
4. Sypialnia 12.6 m2
5. Pok?j dzienny 18.0 m2
6. Kuchnia z aneksem jadalnym 11.9 m2
7. ?azienka 7.1 m2
8. Wc 1.9 m2
9. Kot?ownia 3.2 m2
Projekt domu MARBELLA - Rzut parteru

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu Lwów IV (LMB20c)
projekt domu Lucca II (LMB71a)
projekt domu Suza (LMB64)
projekt domu BILBAO
projekt domu Hobart (LMB85)
projekt domu Lunna (LMB86)
projekt domu KAMYK
projekt domu EUREKA
projekt domu ODA
projekt domu DJ 201
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu MARBELLA Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem MARBELLA.