×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu S1 stajnia dla koni - 2 boksy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1276 razy.
 

Projekt

S1 stajnia dla koni - 2 boksy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1200.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 67.79 m²
  • pow. użytkowa: 57.63 m²
  • kubatura: 351.00 m³
  • wysokość: 6.32 m
  • min. wym. działki: 14.6 x 17.4 m
  • kąt nachylenia dachu: 35°
Projekt  S1 stajnia dla koni - 2 boksy
projekt S1 stajnia dla koni - 2 boksy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20686♥

Zobacz wersj? budynku gospodarczego BGS1Projekt posiada poddasze nie u?ytkowe.Ta niezwykle urocza stajnia zosta?a zaprojektowana tak, by spe?nia? wszystkie normy niezb?dne ku temu, by mog?y tam we w?a?ciwych warunkach przebywa? konie. Jest jednak obiektem stworzonym z my?l? o tych z Pa?stwa, kt?rym nie zale?y na rozwijaniu w?asnej hodowli. Wewn?trz budynku, z lewej jego strony, przewidziano obok siebie dwa boksy o powierzchni 10,5 m2. Przez ?rodek idzie szeroka komunikacja, z kt?rej mo?na wej?? do paszalni lub siodlarni, a st?d do wygodnej ?azienki. Ca?y obiekt jest bardzo zgrabny, dobrze prezentuje si? z zewn?trz, a wn?trze jest bardzo funkcjonalne. Zanim jednak wybierze si? ten projekt, nale?y si? zastanowi?, czy ilo?? stanowisk nie oka?e si? w przysz?o?ci za ma?a. Projekt stajni dla koni. Projekt stajni sk?ada si? z czterech egzemplarzy a w tym cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan i instalacji wewn?trznej elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby.Kochasz konie? Zapraszamy do serwisu og?oszeniowego i forum najnowszych. Zobacz najnowsze og?oszenia.

Technologia tradycyjna : - szeroko?? komunikacji : 2,8m - wymiary boks?w: 3,0m x 3,5m - wymiary bramy 2,5m x 2,5m - ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 25 cm. - ?ciany wewn?trzne dzia?owe murowane grubo?ci 11,5 cm.- wszystkie ?ciany wykonane z pustak?w ceramicznych "POROTHERM". - strop drewniany 15x25 - dach dwuspadowy o k?cie 35? - dach pokryty dach?wk? ceramiczn?. - konstrukcja wi??by dachowej w uk?adzie krokwiowym z drewna - pow. dachu : 110m2 - w ?azience zastosowano przep?ywowy podgrzewacz wody umywalkowo natryskowy.

Rzut parteru

1. Komunikacja 16.9 m2
2. Boks 10.5 m2
3. Boks 10.5 m2
4. Paszalnia 10.0 m2
5. ?azienka 4.3 m2
6. Siodlarnia 5.4 m2
7. Strych 20.5 m2
Projekt domu S1 stajnia dla koni - 2 boksy - Rzut parteru

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu S1 stajnia dla koni - 2 boksy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem S1 stajnia dla koni - 2 boksy.