×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu S2 stajnia dla koni - 2 boksy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 942 razy.
 

Projekt

S2 stajnia dla koni - 2 boksy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1200.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 67.79 m²
  • pow. użytkowa: 57.63 m²
  • kubatura: 393.00 m³
  • wysokość: 6.32 m
  • min. wym. działki: 14.6 x 20.0 m
  • kąt nachylenia dachu: 35°
Projekt  S2 stajnia dla koni - 2 boksy
projekt S2 stajnia dla koni - 2 boksy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20688♥

Stajnia S2 zosta?a stworzona po to, by stanowi? wygodne rozwi?zanie dla os?b pragn?cych posiada? w?asne konie. Nie jest jednak dobrym pomys?em dla tych z Pa?stwa, kt?rzy chc? zak?ada? hodowl?. Wewn?trz budynku zaprojektowano bowiem dwa boksy o powierzchni 10,5 m2 (wymiar odpowiedni dla wszystkich gatunk?w koni), przestronn? komunikacj?, osobne pomieszczenia na pasz? i siod?a oraz ?azienk?. Tego typu obiekt mo?e powsta? zar?wno przy domu w?a?cicieli, jak i jako samodzielny, wolnostoj?cy budynek. Jego niew?tpliwym atutem, jest mo?liwo?? wyprowadzenia koni na zewn?trz prosto z boksu, jak i przez komunikacj? wewn?trz budynku stajennego. Dodatkowo z lewej strony przewidziano wiat?, kt?r? mo?na wykorzysta? zgodnie z w?asnymi potrzebami, szczeg?lnie przy niesprzyjaj?cej aurze.Projekt stajni dla koni. Projekt stajni sk?ada si? z czterech egzemplarzy a w tym cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan i instalacji wewn?trznej elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby.Stryh z mo?liwo?ci? adaptacji 22.06m2Kochasz konie? Zapraszamy do serwisu og?oszeniowego i forum http://allekonie.pl

Technologia tradycyjna : - szeroko?? komunikacji : 2,8m - wymiary boks?w: 3,0m x 3,5m - wymiary bramy 2,5m x 2,5m - ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 25 cm. - ?ciany wewn?trzne dzia?owe murowane grubo?ci 12 cm.- wszystkie ?ciany wykonane z pustak?w ceramicznych "POROTHERM". - strop drewniany 14x24cm - dach dwuspadowy o k?cie 35? - dach pokryty dach?wk? ceramiczn?. - konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowo-kleszcowym- w ?azience zastosowano przep?ywowy podgrzewacz wody umywalkowo natryskowy.

Rzut parteru

1. Komunikacja 16.9 m2
2. Siodlarnia 5.4 m2
3. ?azienka 4.3 m2
4. Paszalnia 10.0 m2
5. Boks 10.5 m2
6. Boks 10.5 m2
7. Wiata 14.5 m2
Projekt domu S2 stajnia dla koni - 2 boksy - Rzut parteru

Elewacje

Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu S2 stajnia dla koni - 2 boksy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem S2 stajnia dla koni - 2 boksy.