×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu S4 stajnia dla koni - 2 boksy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1228 razy.
 

Projekt

S4 stajnia dla koni - 2 boksy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1200.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 90.19 m²
  • pow. użytkowa: 77.60 m²
  • kubatura: 463.00 m³
  • wysokość: 6.32 m
  • min. wym. działki: 14.6 x 20.8 m
  • kąt nachylenia dachu: 35°
Projekt  S4 stajnia dla koni - 2 boksy
projekt S4 stajnia dla koni - 2 boksy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20687♥

Zobacz wersj? budynku gospodarczego BGS4Ta wspania?a stajnia posiada dwa, ustawione naprzeciwko siebie szerokie i wysokie wej?cia po??czone przestronn? komunikacj?, kt?r? mog? przemieszcza? si? zwierz?ta. Dodatkowo, przebywaj?ce w niej konie, mog? wyj?? na zewn?trz bezpo?rednio z boks?w usytuowanych przy zachodniej ?cianie budynku. Projekt przewiduje dwa, dosy? obszerne boksy, wygodn? komunikacj? poprowadzon? od po?udnia ku p??nocy stajni, a tak?e kilka pomieszcze? dodatkowych. Jest wi?c osobne pomieszczenie przeznaczone na pasz?, siodlarnia, z kt?rej przechodzi si? do wygodnej ?azienki oraz, co ciekawe, gara?. Projekt tej stajni zosta? stworzony z my?l? o osobach, kt?re kochaj? konie, ale nie chc? rozwija? ich hodowli. Je?eli budynek powstanie przy domu, mo?e s?u?y? jako dodatkowy gara?. Je?eli natomiast zostanie zbudowany w znacznej odleg?o?ci miejsca zamieszkania w?a?cicieli, gara? b?dzie stanowi? wygodne rozwi?zanie, poniewa? ochroni pojazd przed wp?ywem warunk?w zewn?trznych. Projekt stajni dla koni. Projekt stajni sk?ada si? z czterech egzemplarzy a w tym cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan i instalacji wewn?trznej elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby.Kochasz konie? Zapraszamy do serwisu og?oszeniowego i forum http://allekonie.pl

Technologia tradycyjna : - szeroko?? komunikacji : 2,8m - wymiary boks?w: 3,0m x 3,5m - wymiary wrot drewnianych 2,5m x 2,5m - wymiar bramy gara?owej 2,4m x 2,4m- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 25 cm. - ?ciany wewn?trzne dzia?owe murowane grubo?ci 12 cm.- wszystkie ?ciany wykonane z pustak?w ceramicznych "POROTHERM". - dach dwuspadowy o k?cie 35? - dach pokryty dach?wk? ceramiczn?. - konstrukcja wi??by dachowej drewniana- pow. dachu : 141,65m2 - w ?azience zastosowano przep?ywowy podgrzewacz wody umywalkowo natryskowy.

Rzut parteru

1. Komunikacja 16.9 m2
2. Boks 10.5 m2
3. Boks 10.5 m2
4. Paszalnia 5.3 m2
5. Siodlarnia 5.4 m2
6. ?azienka 4.3 m2
7. Gara? 24.7 m2
Projekt domu S4 stajnia dla koni - 2 boksy - Rzut parteru

Elewacje

Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu S15 stajnia dla koni - 2 boksy
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu S4 stajnia dla koni - 2 boksy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem S4 stajnia dla koni - 2 boksy.