×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu Szambo 3 komorowe V=9,00 m3

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1640 razy.
 

Projekt

Szambo 3 komorowe V=9,00 m3


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 310.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 4.90 m²
  • pow. użytkowa: 9.00 m²
  • wysokość: 5.32 m
projekt Szambo 3 komorowe V=9,00 m3
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20747♥

powierzchnia zabudowy 4,60 m2 kubatura 9,00 m3 ilo?? kom?r 3 szt.wysoko?? obiektu 3,165 m d?ugo?? obiektu? 4,60 m?rednica komory 1,20 m

3-komorowy szczelny, bezodp?ywowy osadnik s?u?y do okresowego gromadzenia ?ciek?w bytowo-gospodarczych powstaj?cych w zwi?zku z u?ytkowaniem budynku mieszkalnego. Osadnik jest zag??biony w gruncie. ?cieki bytowo-gospodarcze powstaj?ce w budynku mieszkalnym s? odprowadzane instalacj? kanalizacyjn? do pierwszej komory osadnika. Dzi?ki po??czeniu kom?r rur? przelewow? nast?puje przelewanie ?ciek?w do nast?pnej komory. Osadnik zosta? zaprojektowany z tym za?o?eniem, aby osady ?ciekowe by?y zatrzymywane g??wnie w dw?ch ostatnich komorach. W ostatniej komorze ?cieki nie powinny zawiera? ju? zanieczyszcze? sta?ych. Szczelny osadnik nie powoduje przenikania ?ciek?w do w?d i gleby, nie oddzia?ywuje na istniej?cy drzewostan oraz nie jest ?r?d?em emisji ha?asu, wibracji, promieniowania i innych zak??ce? maj?cych niekorzystny wp?yw na zdrowie ludzi, ?rodowisko i s?siednie obiekty.?

moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu Szambo 3 komorowe V=9,00 m3 Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem Szambo 3 komorowe V=9,00 m3.