×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu BAYAMO dom letniskowy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1526 razy.
 

Projekt domu letniskowego

BAYAMO dom letniskowy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1700.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 54.92 m²
  • pow. użytkowa: 43.88 m²
  • kubatura: 212.00 m³
  • wysokość: 5.02 m
  • min. wym. działki: 15.4 x 14.5 m
  • kąt nachylenia dachu: 30°
Projekt  BAYAMO dom letniskowy
projekt BAYAMO dom letniskowy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20717♥

Projekt dost?pny r?wnie? jako CA?OROCZNY!!!?Cena projektu w wersji ca?orocznej- 1900z?. Ze wzgl?du na docieplenie budynku do ka?dego wymiaru widocznego na rzucie nale?y doda? 20cm. BayamoJe?eli potrzebujesz prostego i funkcjonalnego domku letniskowego (dost?pnego r?wnie? w wersji ca?orocznej), to projekt Bayamo jest w?a?nie dla Ciebie. Wej?cie do domku, umieszczone w samym ?rodku elewacji frontowej, s?siaduje z dwoma oknami. Nad drzwiami, kt?re z prawej i lewej strony zosta?y otoczone symetrycznymi murkami, zamontowa? mo?na dwie lampki o?wietlaj?ce przestrze? wok?? wej?cia, po zapadni?ciu zmroku. Gdy wejdziemy do ?rodka, domek zaskoczy nas funkcjonalno?ci? rozwi?za?. Po pierwsze mamy tutaj, przede wszystkim oddzielone od reszty pomieszcze?, dwie, przestronne sypialnie. Projekt jest zatem komfortowym rozwi?zaniem dla czteroosobowej rodziny lub dw?ch ma??e?stw. Obok sypialni, przewidziano tak?e miejsce na ?azienk? z natryskiem. Sercem ca?ego projektu jest jednak pomieszczenie o najwi?kszej powierzchni. Mo?emy tutaj wydzieli? cz??? potrzebn? do przygotowywania i spo?ywania posi?k?w oraz wi?ksz? cz??? pe?ni?c? funkcj? pokoju dziennego. Bezpo?rednio z pokoju dziennego, zaopatrzonego w aneks kuchenny, mo?na przej?? na taras. Je?eli wzniesiemy domek zgodnie z kierunkami ?wiata, przewidzianymi w projekcie, b?dziemy mogli podziwia? st?d pi?kne zachody s?o?ca. Taki uk?ad pomieszcze? w domku letniskowym b?dzie tak?e sprzyja? urz?dzaniu przyj?? na tarasie czy w ogrodzie, poniewa? cz??? kuchenna zosta?a zaprojektowana tak, by by?a w pobli?u bocznego wyj?cia z domu.?Bayamo zas?uguje na uwag?, poniewa? pomieszczenia zosta?y w nim rozmieszone tak, by optymalnie wykorzysta? przestrze?, co jest niezwykle istotne w niewielkich domkach letniskowych. Nie przewidziano tutaj pomieszczenia gospodarczego, ale rekompensuje nam to obecno?? dw?ch sypialni. By? mo?e warto wzi?? pod uwag? w?a?nie ten projekt? Zobacz Bayamo 2 z dachem pulpitowymProjekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna, ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm, dzia?owe gr. 12 cm. Wszystkie ?ciany wykonane z pustak?w ceramicznych ?POROTHERM?. Konstrukcja wi??by dachowej drewniana, pokrycie dach?wka ceramiczna. Istnieje mozliwo?c adaptacji obiektu na budynek ca?oroczny - docieplenie warstw? styropianu gr. 10 cm.?Orientacyjny koszt inwestycji (technologia tradycyjna, wersja ca?oroczna): stan pod klucz - 119 397 z? (netto). Wycena nie obejmuje instalacji wewn?trznych. Stan surowy zamkni?ty - budynek ocieplony, z pe?n? stolark? dzwiowo-okienn? zewn?trzn?, dach kryty dach?wk? ceramiczn?, wszystkie powierzchnie pionowe i poziome przygotowane do po?o?enia ostatniej warstwy wyko?czeniowej (tynk, p?ytki, panele). Realizacja tzw. "systemem gospodarczym" pozwala obni?y? koszty o oko?o 30%. Zapraszamy do naszego dzia?u WYCENY DOM?W, w kt?rym znajd? Pa?stwo koszty realizacji poszczeg?lnych etap?w inwestycji.?

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 2.6 m2
2. Komunikacja 4.0 m2
3. Sypialnia 9.0 m2
4. Sypialnia 9.0 m2
5. ?azienka 2.6 m2
6. Pok?j dzienny z aneksem kuchennym 16.8 m2
7. Taras 5.1 m2
Projekt domu BAYAMO dom letniskowy - Rzut parteru

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu ESTELLA  dom letniskowy
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu BAYAMO dom letniskowy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem BAYAMO dom letniskowy.