×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu AWINION dom letniskowy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1606 razy.
 

Projekt domu letniskowego

AWINION dom letniskowy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1700.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 57.19 m²
  • pow. użytkowa: 45.67 m²
  • kubatura: 352.00 m³
  • wysokość: 5.19 m
  • min. wym. działki: 15.0 x 18.6 m
  • kąt nachylenia dachu: 30°
Projekt  AWINION dom letniskowy
projekt AWINION dom letniskowy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20730♥

Projekt dost?pny r?wnie? jako CA?OROCZNY!!! Cena projektu w wersji ca?orocznej- 1900z?. Ze wzgl?du na docieplenie budynku do ka?dego wymiaru widocznego na rzucie nale?y doda? 20cm. Awinion - dom letniskowyUroczy, prosty domek letniskowy, ju? na pierwszy rzut oka, ukazuje sw? niezwyk?? funkcjonalno??. Specjalnie zaprojektowana wiata pozwoli si? nam bowiem nie martwi? o samoch?d, szczeg?lnie, gdy pogoda zaskoczy nas niemile, opadami. Ten element projektu mo?e okaza? si? szczeg?lnie przydatny, gdy zdecydujemy si? na wersj? ca?oroczn? projektu. Budynek nie jest podpiwniczony, k?t nachylenia dachu, pokrytego dach?wk? ceramiczn?, wynosi 30m2. Wn?trze domku Awinion samo zaprasza nas do ?rodka ? tutaj przez wiatro?ap i komunikacj? mo?emy wej?? do jednej z dw?ch sypialni o zbli?onych do siebie powierzchniach. ?azienka niejako oddziela stref? dzienn? i nocn? domku, zapewne zaspokoi potrzeby ka?dej osoby, kt?ra zdecyduje si? tutaj wypoczywa?. Na szczeg?ln? uwag? zas?uguje fakt po??czenia ze sob? miejsc, kt?re w ka?dym domu t?tni? ?yciem ? pok?j dzienny zosta? bowiem po??czony z aneksem kuchennym. W tym pomieszczeniu, dodatkowo mo?na jeszcze z ?atwo?ci? znale?? i wydzieli? miejsce na jadalni?. W letnie dni wcale nie musimy spo?ywa? posi?k?w we wn?trzu domku, poniewa? prosto z najwi?kszego pomieszczenia, ??cz?cego w sobie zalety kuchni, jadalni i pokoju dziennego, mo?na wyj?? na taras, by rozkoszowa? si? pi?knem otaczaj?cej przyrody i pysznymi potrawami, stanowi?cymi raj dla podniebienia. Na ten projekt ze pewno?ci? warto zwr?ci? uwag?, by po dog??bnej analizie, dostrzec wszystkie jego zalety. Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna?:??- powierzchnia zabudowy - 57,19m2?- powierzchnia u?ytkowa parter + wiata - 45,67+2208m2?- powierzchnia ca?kowita ?-?94,15m2?- kubatura ?- 254,00m3?- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm + 10 cm styropian?- ?ciany wewn?trzne dzia?owe gr. 12 cm- wszystkie ?ciany wykonane z? pustak?w ceramicznych "POROTHERM"- sufit podwieszany z p?yt GK na ruszcie ztalowym przymocowany do konstrukcji dachu za pomoc? wieszak?w.- konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowo-j?tkowym?- pokrycie dach?wka ceramiczna?- projekt posiada kominek

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 2.7 m2
2. Komunikacja 4.7 m2
3. Pok?j dzienny z aneksem kuchennym 18.9 m2
4. ?azienka 4.0 m2
5. Sypialnia 8.7 m2
6. Sypialnia 6.7 m2
7. Wiata 22.1 m2
8. Taras 10.5 m2
Projekt domu AWINION dom letniskowy - Rzut parteru

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu AWINION dom letniskowy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem AWINION dom letniskowy.