×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu AROSA dom letniskowy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 2410 razy.
 

Projekt domu letniskowego

AROSA dom letniskowy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1700.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 53.65 m²
  • pow. użytkowa: 40.74 m²
  • kubatura: 272.22 m³
  • wysokość: 5.22 m
  • min. wym. działki: 15.5 x 15.8 m
  • kąt nachylenia dachu: 30°
Projekt  AROSA dom letniskowy
projekt AROSA dom letniskowy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20732♥

Projekt dost?pny r?wnie? jako CA?OROCZNY!!! Cena projektu w wersji ca?orocznej- 1900z?. Ze wzgl?du na docieplenie budynku do ka?dego wymiaru widocznego na rzucie nale?y doda? 20cm. Arosa - dom letniskowyJest niewielkim, ale i zarazem nietuzinkowym, parterowym domkiem letniskowym. Mo?e tak?e sta? si? budowl? ca?oroczn?, zaspokajaj?c? potrzeby jednej rodziny. Z zewn?trz domek przykuwa uwag? ciekaw? werand?, na kt?rej mo?emy sp?dzi? mile czas, korzystaj?c z pi?knej pogody i urok?w miejsca, w kt?rym zdecydujemy si? wznie?? Aros?. Na uwag? zas?uguje fakt, i? wej?cie do domu zosta?o niejako oddzielone od cz??ci wypoczynkowej gustown? ?ciank?. Niew?tpliw? zalet? tego domku s? drewniane wyko?czenia, nadaj?ce mu szczeg?lnie ciep?ego wygl?du. Wej?cie g??wne prowadzi nas przez wiatro?ap, do komunikacji, sk?d mo?emy skierowa? nasze kroki do dowolnego pomieszczenia domu. W projekcie przewidziano miejsce na dwie intymne, s?siaduj?ce ze sob? sypialnie, oddzielone od pozosta?ych pomieszcze?. W samym centrum domku umieszczona zosta?a funkcjonalna ?azienka. Taka lokalizacja sprzyja korzystaniu z niej, zar?wno w ci?gu dnia, jak i w nocy. Pok?j dzienny z kolei mo?e sta? si? jednocze?nie jadalni?, poniewa? zosta? umiej?tnie po??czony z miejscem przeznaczonym na aneks kuchenny. Co ciekawe, z tego pomieszczenia mo?emy wyj?? na obszerny taras i tam spo?ywa? posi?ki. Zastosowany uk?ad pomieszcze?, oka?e si? zapewne bardzo funkcjonalny, kiedy urz?dzimy grilla czy innego rodzaju fet? podczas letniego wypoczynku. Czy? ten projekt nie jest wart uwagi? Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna?:??- powierzchnia zabudowy (bez werandy) - 53.65m2?- powierzchnia werandy, podest?w i schod?w zwen?trznych -13,98m2- powierzchnia u?ytkowa (z werand?)- 49,67m2?- powierzchnia ca?kowita ?-?67,63m2?- kubatura ?- 272,22m3?- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm- ?ciany wewn?trzne dzia?owe gr. 12 cm- wszystkie ?ciany wykonane z? pustak?w ceramicznych "POROTHERM"- konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowo-j?tkowym z grz?d?- pokrycie dach?wka ceramiczna?- projekt posiada kominek- instalacja grzewcza: kocio? gazowy w kot?owniZapraszamy do naszego dzia?u WYCENY DOM?W, w kt?rym znajd? Pa?stwo koszty realizacji poszczeg?lnych etap?w inwestycji.

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 2.6 m2
2. Komunikacja 3.2 m2
3. Sypialnia 6.1 m2
4. Sypialnia 7.6 m2
5. Pok?j dzienny z aneksem kuchennym 16.8 m2
6. ?azienka 4.4 m2
7. Weranda 8.9 m2
Projekt domu AROSA dom letniskowy - Rzut parteru

Elewacje

Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu LIMONE dom letniskowy
projekt domu LIMONE 2 dom letniskowy
projekt domu Jesenik (LMW17)
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu AROSA dom letniskowy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem AROSA dom letniskowy.