×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu BELIZE

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 868 razy.
 

Projekt domu jednorodzinnego

BELIZE


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 2400.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 120.00 m²
  • pow. użytkowa: 177.17 m²
  • kubatura: 910.00 m³
  • wysokość: 9.00 m
  • min. wym. działki: 18.5 x 21.0 m
  • kąt nachylenia dachu: 43°
Projekt  BELIZE
projekt BELIZE
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/20865♥

"Belize" - dom jednorodzinny z poddaszem u?ytkowym.To przestronny, niepodpiwniczony dom, z mo?liwo?ci? adaptacji kot?owni na w?giel. Z zewn?trz dom, ze wzgl?du na elementy wyko?czeniowe, tworzy przyci?gaj?c? uwag? kontrastami kolorystycznymi, ca?o??. Wej?cie umieszczone zosta?o w ryzalicie charakteryzuj?cym si? ciekawymi rozwi?zaniami architektonicznymi, wyko?czonym czerwon? ceg??. Kilka schodk?w, znajduj?cych si? na zewn?trz domu, z obu stron oddzielaj? ciekawe murki. Ten po prawej ? jest foremny, natomiast murek po lewej przylega niejako do elewacji frontowej domu, jest zako?czony od g?ry falistym wg??bieniem i otwiera schody dla domownik?w oraz go?ci. Obok drzwi umieszczono efektowne, okr?g?e okno. Wn?trze domu zachwyci nas mn?stwem pomieszcze?. Wchodz?c przez wiatro?ap, po lewej stronie mamy garderob?. Nast?pnie przechodzimy do obszernego hallu, z kt?rego mo?emy uda? si? do dowolnego pomieszczenia na parterze lub na schody wiod?ce na poddasze. Projekt przewiduje cz??? dzienn? i nocn? domu. Na parterze, zaspokajaj?cym potrzeby domownik?w w ci?gu dnia, mamy pomieszczenia u?ytkowe przylegaj?ce do zachodniej cz??ci budynku, czyli (opr?cz garderoby) jest ?azienka, gdzie mo?na zamontowa? kabin? prysznicow?, pomieszczenie gospodarcze oraz kot?ownia. Natomiast po przeciwnej stronie hallu znajduje przestronna kuchnia, z kt?rej mo?na przej?? do spi?arni lub aneksu jadalnego. Ponadto na parterze przewidziano tak?e miejsce na du?y pok?j go?cinny. Zar?wno z pokoju go?cinnego, jak i z cz??ci przeznaczonej na jadalni?, mo?na wyj?? na taras. Poddasze natomiast to zmy?lnie zaprojektowana cz??? nocna domu. Mamy tutaj jedn? szczeg?ln? sypialni?, kt?r? przeznaczymy zapewne dla gospodarzy domu, poniewa? zosta?a ona wyposa?ona w dodatkow? garderob? oraz trzy pomniejsze pokoje, mog?ce s?u?y? jako sypialnie dla dzieci, czy pe?ni? r??ne inne funkcje, w zale?no?ci od potrzeb w?a?cieli. Na poddaszu jest tak?e do dyspozycji przestronna ?azienka, gdzie mo?emy umie?ci? wann? rogow?. Belize b?dzie zatem projektem, zaspokajaj?cym potrzeby pi?cioosobowej rodziny lub os?b potrzebuj?cych wielu pomieszcze?.?Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna?:??- powierzchnia zabudowy - 120,00m2?- powierzchnia u?ytkowa- 177,17m2?- powierzchnia ca?kowita ?-?260,90m2?- kubatura ?- 910,00m3?- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm + 10 cm styropian?- ?ciany wewn?trzne (no?ne) gr. 25 cm i dzia?owe gr. 12 cm- wszystkie ?ciany wykonane z? pustak?w ceramicznych "POROTHERM"- strop g?sto?ebrowy "POROTHERM" o gr. 23 cm?- konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowym- pokrycie dach?wka ceramiczna?- projekt posiada kominek- instalacja grzewcza: kocio? gazowy w kot?owni?

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 3.2 m2
2. Hall 10.9 m2
3. Garderoba 7.5 m2
4. Pok?j go?cinny 27.4 m2
5. Kuchnia z aneksem jadalnym 25.6 m2
6. Spi?arnia 2.3 m2
7. ?azienka 4.9 m2
8. Kot?ownia 5.0 m2
9. Pom. gospodarcze 5.5 m2
Projekt domu BELIZE - Rzut parteru

Rzut poddasza

1. Sypialnia z garderob? 19.6 m2
2. Pok?j 17.7 m2
3. Pok?j 11.2 m2
4. Pok?j 15.6 m2
5. ?azienka 9.7 m2
6. Komunikacja 11.2 m2
Projekt domu BELIZE - Rzut poddasza

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu S-GL 188 Villa Rosa
projekt domu S-GLX 16 Dworek Tadeusza
projekt domu borków 5
projekt domu APS 019
projekt domu APENINY
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu BELIZE Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem BELIZE.