×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu ANKARA

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1087 razy.
 

Projekt domu jednorodzinnego

ANKARA


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 2200.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 141.96 m²
  • pow. użytkowa: 110.68 m²
  • kubatura: 761.00 m³
  • wysokość: 6.58 m
  • min. wym. działki: 19.7 x 24.0 m
  • kąt nachylenia dachu: 35°
Projekt  ANKARA
projekt ANKARA
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/21035♥

"Ankara" To zgrabny domek o jasnej i ciep?ej elewacji, z kt?r? kontrastuj? wyko?czenia z ciemnego drewna, czerwony dach oraz stylowe wyko?czenia z czerwonej ceg?y wok?? podstawy domu, a tak?e przy wej?ciu frontowym w postaci, poprowadzonego z jednej strony schod?w, murku. Ciekawy element tego projektu stanowi? ?ami?ce monotoni? bry?y budynku , ryzality widoczne z przodu i ty?u budynku. Nadaj?cym dodatkowego uroku ca?ej konstrukcji elewacji frontowej jest umieszczone w ryzalicie tr?jk?tne, dzielone okno, umieszczone nad wej?ciem do domu. Z lewej strony budynku zosta?o przewidziane miejsce na gara?. Gdy przyjrzymy si? z bliska wn?trzu domu, zaskoczy on nas swoj? przestronno?ci? i funkcjonalno?ci? rozwi?za?. Stylowe wej?cie prowadzi nad poprzez wiatro?ap i komunikacj? do obszernego, stanowi?cego serce domu, pokoju dziennego, z kt?rego mo?emy przej?? na, wiod?cy do ogrodu, taras, stanowi?cy cich? przysta? koj?c? nerwy, czy te? b?d?cy dobrym miejscem na zorganizowanie przyj?cia w ciep?y, letni dzie?. Opr?cz pokoju dziennego, na parterze znajduj? si? a? trzy pokoje, obszerna kuchnia z wydzielon? cz??ci? jadaln?, kt?ra po??czona zosta?a z salonem, co zapewne u?atwi ?ycie gospodarzy, szczeg?lnie, gdy do domu zawitaj? go?cie. Z kuchni mo?emy przej?? do kot?owni i gara?u. To jednak nie koniec ciekawych rozwi?za? architektonicznych zastosowanych w tym projekcie. Obszerna ?azienka zosta?a bowiem podzielona na dwie cz??ci - jedn?, w kt?rej przewidziano miejsce na WC, oddzielon? ?ciank? od intymnego miejsca k?pielowego. Najbardziej zaskakuj?cym elementem projektu, jest obszerny pok?j zlokalizowany na poddaszu. W zale?no?ci od potrzeb mo?na w nim urz?dzi? stylow? bibliotek?, gdzie z przyjemno?ci? sp?dzimy d?ugie, jesienne wieczory, pok?j telewizyjny, romantyczn? sypialni?, oddzielon? od reszty domu, pok?j dla dorastaj?cego dziecka czy te? mo?e sypialni? dla go?ci? Projekt Ankara z pewno?ci? zaspokoi potrzeby os?b, pragn?cych w?asnego, przytulnego domku jednorodzinnego. Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan, c. o. , gaz. i elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna, ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm + 10 cm styropian, ?ciany wewn?trzne (no?ne) gr. 25 cm i dzia?owe gr. 12 cm. Wszystkie ?ciany wykonane z pustak?w ceramicznych "POROTHERM". Strop g?sto?ebrowy "POROTHERM" o gr. 23 cm.. Konstrukcja wi??by dachowej drewniana, pokrycie dach?wka ceramiczna.

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 2.4 m2
2. Komunikacja 2.5 m2
3. ?azienka 6.1 m2
4. Pok?j 11.3 m2
5. Pok?j 11.3 m2
6. Pok?j dzienny 32.4 m2
7. Kuchnia 12.0 m2
8. Pok?j 10.6 m2
9. Kot?ownia 3.9 m2
10. Gara? 20.8 m2
Projekt domu ANKARA - Rzut parteru

Rzut parteru

1. Pok?j 18.1 m2
Projekt domu ANKARA -

Elewacje

Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku

Podobne projekty

projekt domu Dom przy Zawilcowej
projekt domu S-GL 804 Pelikan V
projekt domu S-GL 787 Winston
projekt domu Kometa
projekt domu Słoneczko III
projekt domu APS 151
projekt domu Dom przy Pastelowej
projekt domu S-GL 866 Pelikan IX
projekt domu S-GL 987 Winston X
projekt domu Kiwi (CE)
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu ANKARA Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem ANKARA.