×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu Bergamo 2 dom letniskowy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 810 razy.
 

Projekt domu letniskowego

Bergamo 2 dom letniskowy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1700.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 99.45 m²
  • pow. użytkowa: 81.51 m²
  • kubatura: 524.00 m³
  • wysokość: 6.45 m
  • min. wym. działki: 16.8 x 19.8 m
  • kąt nachylenia dachu: 35°
Projekt  Bergamo 2 dom letniskowy
projekt Bergamo 2 dom letniskowy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/21049♥

Projekt dost?pny r?wnie? jako CA?OROCZNY!!! Cena projektu w wersji ca?orocznej- 1900z?. Ze wzgl?du na docieplenie budynku do ka?dego wymiaru widocznego na rzucie nale?y doda? 20cm. Bergamo 2To dosy? obszerny niepodpiwniczony dom letniskowy, dost?pny tak?e w wersji ca?orocznej. Projekt zosta? tak pomy?lany, by stanowi? niezwykle funkcjonaln? baz? wypoczynkow? dla ca?ej rodziny. Budynek jest prosty, pokryty dwuspadowym dachem, wykonanym tak, by tworzy? zadaszenie nad mieszcz?cym si? z ty?u domu uroczym tarasem. By wej?? do domu, trzeba pokona? kilka schodk?w, wzd?u? kt?rych, po prawej i lewej ich stronie, zosta?y poprowadzone niewielkie murki. Obok wej?cia g??wnego, przewidziano wjazd do jednostanowiskowego gara?u, zintegrowanego z reszt? domu. Mo?liwo?? gara?owania samochodu oka?e si? zapewne bardzo przydatnym rozwi?zaniem, szczeg?lnie, gdy zdecydujemy si? na ca?oroczn? wersj? projektu i b?dziemy chcieli skorzysta? z wypoczynku zim?. Wewn?trz domku, prosto z wiatro?apu mo?emy przej?? na prawo ? do gara?u, gdzie znajduje si? przej?cie do kot?owni. Na uwag? zas?uguje fakt, i? kot?ownia w tym projekcie posiada osobne wyj?cie na taras, co u?atwi gromadzenie w niej opa?u. Kieruj?c si? z wiatro?apu na wprost, wchodzimy do najobszerniejszego pomieszczenia w ca?ym domu. Ta niezwyk?a przestrze? zosta?a podzielona na trzy obszary ? pok?j wypoczynkowy, przylegaj?cy do po?udniowej ?ciany domu, aneks kuchenny i jadalni?. W centralnym miejscu ca?ego pomieszczenia, mamy kominek. Tu? obok aneksu kuchennego, znajduje si? wyj?cie na zadaszony taras. Ponadto do ?ciany p??nocnej domu przylega tak?e ?azienka zaopatrzona w kabin? prysznicow?, a do ?ciany wschodniej dwa pokoje, kt?re mo?na zaadaptowa? w zale?no?ci od potrzeb na sypialnie, pokoje go?cinne czy gabinet, dla os?b lubi?cych pracowa?, gdy mog? obserwowa? za oknem g?rski czy morski krajobraz. Projekt Bergamo 2 zosta? stworzony po to, by sta? si? wygodnym miejscem wypoczynku. Korzystaj?cym z niego osobom da poczucie bezpiecze?stwa i komfortu.Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.Zobacz projekt Bergamo bez gara?u.

Technologia tradycyjna?:??- powierzchnia zabudowy -99,45m2?- powierzchnia u?ytkowa- 91,75m2?- powierzchnia ca?kowita ?-?112,13m2?- kubatura ?- 524,00m3?- ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm?- ?ciany wewn?trzne dzia?owe gr. 12 cm- wszystkie ?ciany wykonane z? pustak?w ceramicznych "POROTHERM"- sufit podwieszany z p?yt GK na ruszcie stalowym przymocowanym za pomoc? wieszak?w?- konstrukcja wi??by dachowej drewniana w uk?adzie krokwiowo-j?tkowym?- pokrycie dach?wka ceramiczna?- projekt posiada kominek

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 3.0 m2
2. Pok?j dzienny z aneksem kuchennym 28.0 m2
3. ?azienka 4.3 m2
4. Sypialnia 10.9 m2
5. Pok?j 9.2 m2
6. Gara? 17.2 m2
7. Kot?ownia 9.0 m2
8. Weranda 10.2 m2
Projekt domu Bergamo 2 dom letniskowy - Rzut parteru

Elewacje

Przekrój

Przekrój
Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu Bergamo 2 dom letniskowy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem Bergamo 2 dom letniskowy.