×zamknij
Projekty domów
Moje projekty domów
Projekty domów Pompy ciepła Słownik terminów

Projekt domu Bayamo 2 dom letniskowy

× Potrzebujesz wicej informacji o tym projekcie? Skorzystaj z szybkiego FORMULARZA.
» do listy projektów
Ten projekt był oglądany 1358 razy.
 

Projekt domu letniskowego

Bayamo 2 dom letniskowy


autor: Pro-Arte
pracownia: Pro Arte

zapytaj Domerię o projekt


Cena: 1700.00 zł

Dane techniczne

  • pow. zabudowy: 54.93 m²
  • pow. użytkowa: 43.19 m²
  • kubatura: 223.83 m³
  • wysokość: 3.70 m
  • min. wym. działki: 14.5 x 16.4 m
  • kąt nachylenia dachu: 3°
Projekt  Bayamo 2 dom letniskowy
projekt Bayamo 2 dom letniskowy
    Zagłosuj: 


Pokaż ten projekt swoim znajomym! Przyjazny link: http://domeria.pl/21145♥

Projekt dost?pny r?wnie? jako CA?OROCZNY!!! Cena projektu w wersji ca?orocznej- 1900z?. Ze wzgl?du na docieplenie budynku do ka?dego wymiaru widocznego na rzucie nale?y doda? 20cm. Bayamo 2 - domek letniskowy Ten projekt to brat wyposa?onego w dwuspadowy dach Bayamo. W nowym wcieleniu, z jednospadowym dachem domek zyska? nowego charakteru. Szczeg?lnie korzystnie b?dzie si? prezentowa? w s?siedztwie dzikiej przyrody, lasu, czy otwartych przestrzeni. Bayamo 2 ma w sobie co? z klimatu Dzikiego Zachodu, urokliwe i symetryczne odeskowanie drzwi, okien oraz ?cian wypuszczonych poza lini? dachu znakomicie o tym za?wiadczaj?. Ca?o?ci zewn?trznego wygl?du domu dope?niaj? stylowe zadaszenia, wykonane z drewna weranda i taras oraz okalaj?cy dom klinkierowy cokolik. Wn?trze zaskoczy nas funkcjonalno?ci? rozwi?za?. Po pierwsze mamy tutaj, oddzielone od reszty pomieszcze?, dwie sypialnie. Projekt domu letniskowego jest zatem komfortowym rozwi?zaniem np. dla czteroosobowej rodziny. Obok sypialni, przewidziano tak?e miejsce na ?azienk? z natryskiem. Sercem ca?ego projektu jest jednak pomieszczenie o najwi?kszej powierzchni, pok?j dzienny, w kt?rym znajdziemy min. kominek. Mo?emy tutaj wydzieli? cz??? potrzebn? do przygotowywania i spo?ywania posi?k?w oraz wi?ksz? cz??? pe?ni?c? funkcj? pokoju dziennego. Bezpo?rednio z pokoju dziennego, zaopatrzonego w aneks kuchenny, mo?na przej?? na taras. Je?eli wzniesiemy domek zgodnie z kierunkami ?wiata, przewidzianymi w projekcie, b?dziemy mogli podziwia? st?d pi?kne zachody s?o?ca. Taki uk?ad pomieszcze? w domku letniskowym b?dzie tak?e sprzyja? urz?dzaniu przyj?? na tarasie czy w ogrodzie, poniewa? cz??? kuchenna zosta?a zaprojektowana tak, by by?a w pobli?u bocznego wyj?cia z domu. Bayamo 2 zas?uguje na szczeg?ln? uwag?, pomieszczenia zosta?y w nim rozmieszone tak, by optymalnie wykorzysta? przestrze?, co jest niezwykle istotne w niewielkich domkach letniskowych. Zobacz projekt Bayamo z dachem kopertowym.Projekt sk?ada si? z cz??ci architektonicznej, konstrukcyjnej, wewn?trznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie za??czone s? podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu do??czamy bezp?atn? zgod? na wprowadzenie zmian, o?wiadczenie projektant?w o wykonaniu projektu zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnie? projektant?w wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zam?wienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia u?ytkowa budynku jest o oko?o 7% wi?ksza.

Technologia tradycyjna : - ?ciany zewn?trzne murowane grubo?ci 30 cm, dzia?owe gr. 12 cm. Wszystkie ?ciany?? wykonane z pustak?w ceramicznych "POROTHERM". - konstrukcja wi??by dachowej drewniana, pokrycie papa. - istnieje mo?liwo?c adaptacji obiektu na budynek ca?oroczny - docieplenie warstw? styropianu gr. 10 cm. Technologia szkieletu drewnianego : - ?ciany zewn?trzne : s?upki 4x15 rozstawione max. co 40cm obite zewn?trz p?yt? OSB 3 1,2cm , a wewn?trz p?yt? GK 1,25cm , przestrze? pomi?dzy s?upkami wype?niona we?n? mineraln? 15cm. - ?ciana wewn?trzna : s?upki 4x7 rozstawione max. co 40cm obite z dw?ch stron p?yt? GK 1,25cm przestrze? pomi?dzy s?upkami wype?niona we?n? mineraln? 7cm - konstrukcja wi??by dachowej drewniana, pokrycie papa. - istnieje mozliwo?c adaptacji obiektu na budynek ca?oroczny - docieplenie warstw? styropianu gr. 10 cm.

Rzut parteru

1. Wiatro?ap 2.6 m2
2. Komunikacja 4.0 m2
3. Sypialnia 9.0 m2
4. Sypialnia 9.0 m2
5. ?azienka 2.6 m2
6. Pok?j dzienny z aneksem kuchennym 16.7 m2
7. Taras 9.3 m2
Projekt domu Bayamo 2 dom letniskowy - Rzut parteru

Elewacje

Wydrukuj prezentację projektu Pobierz wersję do druku
moja Domeria

Zdjęcia, pytania, komentarze

Zaloguj się aby dodać nowy komentarz. Twoje opinie mogą pomóc innym.

Chcesz zmienić coś w projekcie? Zapytaj na naszym forum adaptacyjnym.
Zdjęcia z realizacji projektu Bayamo 2 dom letniskowy Pro Arte nie są jeszcze dostępne.

Zaloguj się aby dodać (lub usunąć) własne zdjęcia związane z projektem Bayamo 2 dom letniskowy.